dance

noun singsing (with singing), singsing raun, danis

  • masked dance singsing we ol i putim giaman pes
  • to hold a dance mekim singsing
  • traditional dance (folk dance) singsing tumbuna

verb singsing (with singing), singsing raun, danis

  • they danced at the dance ground.
    ol danis long ples bilong singsing.