dance

noun singsing (with singing), singsing raun, danis

  • masked dance singsing we ol i putim giaman pes
  • to hold a dance mekim singsing
  • traditional dance (folk dance) singsing tumbuna

verb singsing (with singing), singsing raun, danis

  • They danced at the dance ground.
    Ol danis long ples bilong singsing.